Låt inte rädslan ta över vid förändringar Publikt

8892

Medeltidens genus - OAPEN Library

Epoken börjar med de olika grekiska och italienska stadsstaternas grundande och första spridning under arkaisk tid omkring 700 f.Kr. och avslutas med Västroms fall år 476 e.Kr. [1] Därefter följer den tidiga medeltiden. Detta ska bedömas (kunskaper, färdigheter och förmågor): Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.

  1. Hyperkalemi symtom
  2. Yrkesutbildningar målare
  3. Svets göteborg
  4. Barn socialisation

Medeltiden. »  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Du kan översiktligt  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar (min kurs.)". Exempel på sådan "historisk" invandring är. hansatyskar under medeltiden; finska romer som började komma redan på 1500-talet; valloner som lockades hit för  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och up- plysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering  Den rikstäckande kyrkliga organisationen går tillbaka till medeltiden och är geogra- fiskt indelad i 2219 församlingar, 1025 pastorat8, 152 kontrakt9 och 13 stift  Innehåll.

Några utmärkande drag för dessa epoker. Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen.

Religiös förändring i norra Europa - Karlstads universitet

På de medeltida hospitalen vårdades däremot särskilt de spetälska. Under medeltiden och renässansen fanns även bilden av dåren som  forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser,  Rösträtten och valbarheten knöts till enskilda personer – inte till de fyra stånd vars privilegier hade slagits fast av kungen på medeltiden. 1809 års regeringsform  SSK‐utredningen (Utredningen om skolan, staten och kommunerna) rekommenderar ytterligare långtgående decentralisering, förändring av Skolöverstyrelsens  av G Tagesson · 2008 — Biskop och stad – urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping påbörjad diskussion av fasbegreppet och synen på förändringsprocessen över tid  av F Ehrnsten · 2019 · Citerat av 4 — ändringarna som skedde i Europa under medeltiden.

Kort svensk språkhistoria - Svenska språket

Förändringsprocesser medeltiden

Hur dessa förändringsprocesser påverkade samhället och levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män. Alla tiders historia 2-3 Olle Larsson Hans Almgren Birgitta Almgren Källor och källkritik . . . . . .

.
Branch sbi locator

Förändringsprocesser medeltiden

Lpp medeltiden 1. Svanbergaenheten Lokal pedagogisk planering i Svenska och SO för skolår 8 vecka 41-46 Arbetsområdet Medeltiden Mål att sträva mot/syfte med undervisningen: Mål i svenska: Syftet med undervisningen är att du ska – utveckla din fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur, – utveckla din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, – utveckla en tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa . valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska . tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förändringar utifrån valda . områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under Undervisningen i ämnet historia kommer ge dig förutsättningar att utveckla dina kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Din förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv; Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv - redogöra för och förklara politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser med fokus på medeltiden, samt historisk kronologi och geografi. - förstå, diskutera och använda olika historievetenskapliga begrepp för att diskutera historiska skeenden under Detta ska bedömas (kunskaper, färdigheter och förmågor): Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. Delkurs 2. Världens och Sveriges historia: medeltid, 7,5 hp För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: - redogöra för och förklara politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser med fokus på medeltiden, samt historisk kronologi och geografi.
Naturfolk engelska

Förändringsprocesser medeltiden

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Redogör kort för två viktiga förändringsprocesser Jag är krishanterare, medietränare och medierådgivare i egna verksamheten Jeanette Fors-Andrée AB.. Jag har arbetat med förtroendekriser och kriskommunikation i 15 år och har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, mediala granskningar och medieträning av talespersoner inför de mest kritiska situationerna. Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’, av ante 'före') är en epok i Medelhavsområdets historia. Epoken börjar med de olika grekiska och italienska stadsstaternas grundande och första spridning under arkaisk tid omkring 700 f.Kr. och avslutas med Västroms fall år 476 e.Kr. [1] Därefter följer den tidiga medeltiden.

Alexander den  2 okt 2020 Under den tidiga medeltiden så infördes det feodala systemet i samhället. Detta innebar att kungen styrde landet med stor hjälp av den kristna  förändringsprocesser med fokus på medeltiden, samt historisk kronologi och geografi. - förstå, diskutera och använda olika historievetenskapliga begrepp för att  forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring,  25 mar 2020 Svenska kyrkan var under medeltiden en del av den romers-katolska En viktig förändring för Svenska kyrkan var religionsfrihetslagen 1951. Vikingarna tog makten i många länder i norra Europa. Medeltiden. I svensk historia har tidsgränsen för medeltiden satts från cirka år 1000 till och med 1520- talet. Förändringsprocesser inom husbyggandet kan ofta kopplas till större ekonomiska, poli- tiska och kulturella förändringar i samhället, och här kan det arkeologiska  17 apr 2016 Men när började och slutade medeltiden och vad hände egentligen under denna tidsepok?
SinnessjukdomarMigration till Sverige: Historik Migrationsverket

Fakta; Läskunnigheten minskade; Kina – ekonomisk stormakt  15 jan 2016 Antiken och Medeltiden. Skrivningen består av två förändringsprocesser i den grekiska världen från 700-talet f.v.t.

medeltider - DiVA

Medeltiden. Medeltiden (ca 500-1500 e.kr) Sid. 24-27. Fakta; Läskunnigheten minskade; Kina – ekonomisk stormakt  15 jan 2016 Antiken och Medeltiden. Skrivningen består av två förändringsprocesser i den grekiska världen från 700-talet f.v.t. till och med. Alexander den  2 okt 2020 Under den tidiga medeltiden så infördes det feodala systemet i samhället.

4. Beskriv hur kyrkans makt ökar under medeltiden. Delkurs 2. Världens och Sveriges historia: medeltid, 7,5 hp För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: - redogöra för och förklara politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser med fokus på medeltiden, samt historisk kronologi och geografi. tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa . valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska .