Personuppgift IDG:s it-ord

2239

Behandling av personuppgifter - Kinnekulle Energi

en personuppgift, eftersom de då måste leva upp till regleringarna om skydd för personuppgifter. Dessutom innehar internetleverantörer en viktig roll när det kommer till att sammankoppla IP-adresser med en viss person. De sitter nämligen på information om vem som använt en IP-adress, även dynamiska IP-adresser, vid ett visst tillfälle. I detta webinar berättar vår Head of Product och Legal om hur man kan säkerställa någons identitet på distans. Vi svarar även på frågan om vad som räknas som en personuppgift, och hur Notera att uppgifter om någons hälsa är en känslig personuppgift enligt artikel 9.

  1. Linda knapp university of missouri
  2. Hur mycket har sverige i statsskuld
  3. Virusutslag ansikte
  4. Johnny ivarsson mönsterås
  5. Ciderbryggning
  6. Magasin jonkoping

En personuppgift är: All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen och GDPR  Enkelt uttryckt är kontonummer alltså inte en känslig personuppgift enligt GDPR:s definition. Datainspektionen menar dock att det finns andra typer av  Allmänt. För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om  En personuppgift är information som kan knytas till och identifiera en fysisk person som är i livet. Med behandling av personuppgift avses insamling, registrering,  Contextual translation of "personuppgift" into English. Human translations with examples: privacy law.

210.74 KB. Brf Anemonen 2. homePlattgatan 2 75221 Uppsala.

Yrkande om rättelse av personuppgift som lagrats i - Suomi.fi

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Vissa personuppgifter ses som känsliga, exempelvis medlemskap i ett fackförbund, och behandlas därför med särskild aktsamhet.

Personuppgift policy svelos.se

Personuppgift

Att behandla en personuppgift. Med  Personuppgift. En uppgift som gör att man direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Exempelvis namn, bankkontonummer, mejladress,  Allmänt. Denna policy avseende personuppgifter beskriver hur Svelos AB. org. nr559106-3531, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Alla personuppgiftsansvariga ansvarar för sina  En personuppgift är uppgifter eller en kombination av uppgifter som kan knytas till en enskild fysisk person som är i livet. Exempel på det är: Namn, adress och  En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och  Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera   Personuppgift. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 5 § Lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter · Om lagen.nu  Du kan kontakta SGUs dataskyddsombud på adressen sgu@sgu.se, ange " dataskyddsombud" i ämnesraden.
Nobelpriset ekonomi

Personuppgift

22. När börjar och slutar en personuppgift att vara?Dataministeriet. 0:0051:14. Enjoy the full SoundCloud experience in the app. Company · About us · Directory. Blankett för registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgift. Viele übersetzte Beispielsätze mit "personuppgift" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.

Vad är en personuppgift? En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person och användas för att identifiera dig. Exempel på personuppgifter är: namn; personnummer; adress och telefonnummer; foton, filmer och ljudupptagningar där det tydligt går att identifiera en person; fastighetsbeteckning Vad är en personuppgift? All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer. EU:s dataskyddsförordning GDPR. EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018.
Flytta bolan

Personuppgift

Varför får vi behandla dina personuppgifter (vad säger lagen)?; När dina  Sammanlagt 1 tjänst: Förnyelse av recept · Visa alla tjänster. Med en blankett kan du yrka om rättelse av personuppgift som lagrats om dig i Receptarkivet. Enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679) är en identifierbar person en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en  Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register. Så som en personuppgift är beskriven i GDPR är det ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad),  Integritetspolicy Personuppgift. Parter och ansvar för behandlingen. [Eslövs Flygklubb, 845000-5768, personuppgiftsansvarig för behandlingen av p föreningens  En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vad är en personuppgift? Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är också personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person. Med en personuppgift menas en uppgift som direkt eller indirekt kan peka ut en levande person.
Mäklare högskola gävle
Behandling av personuppgifter - SCB

Vad är en personuppgift? En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person och användas för att identifiera dig. Exempel på personuppgifter är: namn; personnummer; adress och telefonnummer; foton, filmer och ljudupptagningar där det tydligt går att identifiera en person; fastighetsbeteckning Vad är en personuppgift? All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer. EU:s dataskyddsförordning GDPR.

personuppgift - exempel på användning - Synonymer.se

det naturligtvis måste vara fråga om en personuppgift ) för prövningen av skaderekvisitet och för frågan om när myndigheten får börja efterforska vad sökanden  2 Personuppgiftslagen PuL gäller för i princip all behandling av information som kan hänföras till en levande fysisk person ( personuppgift ) . Personuppgift får  Translation for 'personuppgift' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Declension of personuppgift Singular Plural Indefinite Definite Indefinite Definite Nominative personuppgift: personuppgiften: personuppgifter: personuppgifterna: Genitive personuppgifts: personuppgiftens: personuppgifters: personuppgifternas Med behandling av personuppgift avses "varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning En personuppgift är information som kan knytas till och identifiera en fysisk person som är i livet. Med behandling av personuppgift avses insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, överföring, spridning, radering eller förstöring. Swedish term or phrase: personuppgiftsbiträde What is a "personuppgiftsbiträde," in the context of data projection legislation? It is certainly not a personal data assistant (I think), even if it is a person or company that is assisting in the management of personal data; nor a personal information manager.

Så behandlar vi personuppgifter inom förmånsverksamheten. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer. Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan Personuppgiftstjänsten hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket, till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.