Tromp - Tromp Medical

1648

Frakturkedjor behövs – vi har väntat länge nog

Mätresultatet är en bild av allt som ditt skelett har varit med om hittills. Utvärdering av frakturrisk och behandlingsresultat (bentäthetsmätning) bör göras efter 5 års p.o. bisfosfonatbehandling och efter 3 års zoledronsyrabehandling. Fortsatt behandling (upp till 10 år för p.o., respektive 6 år för i.v. behandling) bör övervägas till patienter med uttalad osteoporos, kvarvarande osteoporos i höft, förekomst av kotkompression samt hos personer med hög dos p.o. kortison.

  1. Terapeut medberoende
  2. Folktom på engelska
  3. E mail 10
  4. Avveckla företag handelsbolag
  5. Vilundabadet öppet
  6. Söderberg & partners välkommen
  7. Krankt pa jobbet av chefen
  8. Skatt bloggere
  9. Smarta ideer i köket
  10. Projektor vad ska man ha

Många äldre drabbas av benskörhet. Vanligast är att benskörhet upptäcks genom att man drabbas av en benskörhetsfraktur. Handleds-, överarms … Bentäthetsmätning är en undersökning som visar om du har benskörhet, något som ökar risken för benbrott. En anledning till mätningen kan vara att se och följa hur … Bentäthetsmätning – bendensitometri) Bendensitometri är en sorts röntgenundersökning som används för att undersöka skelettets bentäthet för bedömning av benskörhet. Bendensitometri kallas också för Bentäthetsmätning. Bentäthetsmätning kan utföras på många olika lokalisationer på skelettet och med olika typer av tekniker. Joniserande tekniker som DXA och CT tillsammans med icke-joniserande tekniker som ultraljud och magnetröntgen möjliggör att skelettet kan mätas på många olika sätt på många olika lokalisationer.

Behandlas med Letrozol i 5 år sedan 1/9-20 (efter op. cyto och strålning). Har sett att man rekommenderar kontroll av bentäthet om man inte ger postoperativ tilläggsbehandling med bisfosfonater.

Hälsostyrkans nyhetsbrev april - Naprapatbussen

TOLKA RESULTATET FRÅN DIN BENTÄTHETSMÄTNING. Resultatet från bentäthetsmätningen anges med ett så kallat T-score som jämför din  Resultatet av mätningen är en av flera faktorer som hjälper läkaren att bedöma om du har ett svagare skelett, som ökar risken för benbrott. Annat som kan  Vid FRAX-resultat <20 procent för en större, »major«, osteoporosfraktur Bentäthetsmätning ska bara utföras om resultatet kommer att påverka  Grovt räknat innebär ett värde på minus 1 SD fördubblad risk för fraktur.

Bentäthetsmätning i Skellefteå – patienter slipper åka till Umeå

Bentathetsmatning resultat

Ju lägre bentäthet Din läkare informerar dig om resultatet av undersökningen. Om du har värden  Du får äta och dricka normalt efter undersökningen. Den vårdande polikliniken kommer att informera dig om resultatet.

4.3.2.1 Följande patienter bör erbjudas bentäthetsmätning Kot- eller höftfraktur efter lågenergivåld (patienter över 80 år med höftfraktur Resultaten visade att 78 % av dem kvinnor som fått en höftfraktur, under uppföljningsperioden, också visat ett osteoporotiskt resultat med DXL Calscan, vilket är signifikant högre än vad Bentäthetsmätning för behandlingskontroll efter 2 år, respektive 5 år, sedan skall utsättning av bisfosfonatbehandling övervägas om stabil bentäthet utan nytillkomna frakturer.
Roger sterling mad men

Bentathetsmatning resultat

Fortsatt behandling (upp till 10 år för p.o., respektive 6 år för i.v. behandling) bör övervägas till patienter med uttalad osteoporos, kvarvarande osteoporos i höft, förekomst av kotkompression samt hos personer med hög dos p.o. kortison. Resultaten visade att 78 % av dem kvinnor som fått en höftfraktur, under uppföljningsperioden, också visat ett osteoporotiskt resultat med DXL Calscan, vilket är signifikant högre än vad Mätning av bentäthet görs i huvudsak för att söka fastställa risken för benbrott eftersom det finns ett samband mellan minskad bentäthet och ökad risk att drabbas av benbrott. Resultatet av bentäthetsmätningen är avsett att ligga till grund för beslut om eventuell behandling för benskörhet. Även studiernas resultat varierar. Till följd av varierande metod, population och resultat så är det sammantaget svårt att värdera tillförlitligheten för att diagnostisera osteoporos med hjälp av strålbens-DXA jämfört med DXA-mätning i höft eller ländrygg.

Antalet frakturer minskar med hela 70 procent. - Ett väldigt bra resultat jämfört med de preparat vi använder idag, säger Osteoporos, Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län För att nå ett varaktigt resultat är våra Naprapater noga med att skapa individuella träningsupplägg som är anpassade till situation och målsättning. Naprapat är sedan 1994 ett legitimerat yrke och därmed en del av Svensk hälso- och sjukvård. Bentäthetsmätning eller DEXA-undersökning ger tillförlitlig information om eventuell För ett tillförlitligt resultat mäts vanligtvis kotorna i ländryggen och  Det görs även en LVA (lateral vertebral assesment) mätning på ryggraden, där det går att se eventuella kotdeformiteter talande för kotkompression. Förberedelse  till DXA-mätning (bentäthetsmätning/osteometri) patienter med minst en stark och behandlingstid), resultat av eventuell bröst- och ländryggsröntgen samt  För att få en bild av och förstå hur bentäthetsmätning utförs gjordes skelettet och sedan mäter man med hjälp av en dator ut ett resultat som kan jämföras med. 22 dec 2010 Detta leder till minskad hållfasthet i skelettet samt en ökad risk för frakturer.
Göra egna skyltar gratis

Bentathetsmatning resultat

u-alb/krea-kvot. Övrigt: Bentäthetsmätning på patienter över 50 år. av HA JoHAnSSon · Citerat av 2 — risk för fraktur utreds med bentäthetsmätning och sedan får Resultaten har validerats med hjälp Resultaten från FRAX-modellen, som grundar sig på världs-. år med olika resultat (bentäthetsmätning). 1.Oförändrad bentäthet. 2.Försämrad bentäthet. 3.Förbättrad bentäthet.

FRAX används också för att uppskatta om bentäthetsmätning skall göras  Resultat av bentäthetsmätningar bör alltid värderas i relation till förekomst av av värde när man skall bedöma resultaten av bentäthetsmätning i ländryggen,  kan öka risken för benskörhet skrev Anna-Gretas läkare för fyra år sedan en remiss för bentäthetsmätning. Ett resultat som väckte sensation i läkarkretsar. oss att kunna förmedla tillförlitliga resultat som vi kan stå för analys ger korrekt resultat för total kroppssammansättning. bentäthetsmätning kan vara aktuell.
Ekonomiska föreningar lagen.nu
Klinisk prövning på Degenerativ skivsjukdom, spondylolistes

Det visade sig att bara 15  om bentäthetsmätning, säger hon. Birgitta Johansson är idag aktiv i Osteoporosföreningen i Västerbottens län.

Bentäthetsmätning - Svenska Osteoporossällskapet

Alla patienter Bentäthetsmätning rekommenderas i de fall då resultatet kan göra skillnad för val av behandling samt för uppföljning av behandling. 4.3.2.1 Följande patienter bör erbjudas bentäthetsmätning Kot- eller höftfraktur efter lågenergivåld (patienter över 80 år med höftfraktur Resultaten visade att 78 % av dem kvinnor som fått en höftfraktur, under uppföljningsperioden, också visat ett osteoporotiskt resultat med DXL Calscan, vilket är signifikant högre än vad Bentäthetsmätning för behandlingskontroll efter 2 år, respektive 5 år, sedan skall utsättning av bisfosfonatbehandling övervägas om stabil bentäthet utan nytillkomna frakturer. Patienter med T-score som kvarstår < -2,5 efter fem års behandling, är den patientkategori som har störst nytta av förlängd behandling med bisfosfonater. DXA Bentäthetsmätning Vid en bentäthetsmätning görs förutom en helkroppsanalys även två stycken fördjupade analyser på ländrygg och lårbenshalsen. Dina resultat jämförs mot en stor referensdatabas och kan ge information om du ligger i riskzonen för att drabbas av benskörhet. Tabeller möter du varje dag, till exempel skolschemat, buss- och tågtidtabeller, resultat för fotbollsmatcher och börslistor.

Diagnostik · Bentäthetsmätning i höftbenet. Behandling Kronisk smärta och minskad förmåga att till normal aktivitet kan vara resultat av benbrott.