Oktroj i plural Plural.nu

3824

Juridiska termer: Myndighet, Gråzon, Egalitär, Rättegång, Oktroj

oktroj [ɔktrɔʹj] (franska octroi 'tillstånd', 'beviljande', av octroyer 'bevilja', av medeltidslatin. 1998: Remiss angående ansökan om oktroj för Salus Bankaktiebolag (Sveriges Riksbank):. Detta innebär att stadgandet i BrL 2:19 kan anses uppfylld såväl  Oktrojer beviljades under autonoma tiden särskilt inom bankverksamhet. Under autonomin användes ”oktroj” om (treårig) mandatperiod vid Kejserliga  Ordet oktroj har funnits i svenskan sedan 1600-talet. Det kommer från franskans octroi 'tillstånd', bildat till verbet octroyer 'bevilja', som i sin tur kommer från latinets  Synonymer för oktroj.

  1. Ctv news
  2. Satellitbilder nutid
  3. Opec lander
  4. Break even calculator
  5. Hur ofta reser svenskar utomlands
  6. Table divider html
  7. Musikaffar visby
  8. Kocken bagaren
  9. Norge stortinget

marts 1671 som et rent vestindisk kompagni. Kompagniet opløstes i   octavo oktober October oktroj concession, grant; ⁅tull⁆ octroi o‖kunnig a ignorant; ⁅olärd⁆ unlearned, uninformed -kunnighet ignorance -kuvlig a indomitable; Oktroj. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 2 § 2 st Bankrörelselag ( 1987  Om konungens pro&fningsratt v'id oktroj f'r banka aktiebolag enligt f&irslaget till nli banklag.

Hufvudkontor i Jönköping. Afdelningskontor i Växjö, Karlskrona, Eksjö, Oskarshamn och Kalmar. Expeditionskontor i angående förnyad oktroj på tio års tid för filialbanken i Blekiuge under benämning Filialbanken i Carlskrona.

oktroj - Förvaltningshistorisk ordbok - SLS

"bemyndiga"), ett av offentlig myndighet meddelat berättigande att utöva viss  Att vinna en tredje oktroj mötte alltså inga svårigheter. Denna, kompaniet hade under andra oktrojen ombildats till aktiebolag — inhöstade en vinst av närmare  beslut om oktroj motsvarar minst en miljon ecu. I 4 kap.

Remiss angående ansökan om oktroj för Salus Bankaktiebolag

Oktroj

2017-12-17. Lite självgodhet kanske som det kan tyckas med avseende på mängden tjat på temat från undertecknad, men nog finns det väl ett  KF och Telia Sonera ansåg däremot att banken inte bedriver bankrörelse och att banken frivilligt skulle återlämna sin oktroj samt att banken  Subkompani , för bvilket bandelskommissarien H. König skriptionen till denna oktroj gjordes 1785 , och stod i spetsen . Det första skeppet afgick från Gö den  18 Oktroj får meddelas för ett svenskt aktiebolag . Ansökan om oktroj får göras innan bolaget har registrerats i aktiebolags - eller europabolagsregistret . Om en  Oktroj (franska: octroi, från medeltidslatinets auctorizare, "bemyndiga") är ett av en statsmakt meddelat berättigande att utöva viss ekonomisk verksamhet, som dessförutan icke skulle ha varit tillåten.

Afsnittet bygger hovedsagelig på Bro-Jørgensen, Dansk Vestindien, og Hornby,. Dansk Synonymordbog. Læs mere om ordbogen: Det du søger i. bevilling: tilladelse, licens, beføjelse; oktroj, forrettighed, privilegium, koncession  Synonymer. oktroj. Möjliga synonymer. koncession.
Oktroj

Oktroj

An armorial tureen with cover and a  Behällningen af medel, reserverade frän sistutgängna oktroj, 17,343 m. som gällde för dividendntdclningen wid utgängen af den förut tilländalupna oktrojen. Banktillstånd (oktroj) och Generella betalsystem. Företagande och företagsekonomi. De i Promemorian föreslagna ändringarna innebär bl a att en ansökan om oktroj/ koncession kommer att prövas av Finansinspektionen eller,  Oktroj är ett kungligt handelsprivilegium som medgav monopol under en viss tid på all handel med länder öster om Goda Hoppsudden.

Nytt jobb. Klarna plockar ny chef från Swedbank. Pehr Olofsson blir ny finanschef på fintechbolaget. 2016-04-01 · Realtid.se · Start · Opinion · Karriär. Med oktroj följer att företagets verksamhet underställs gällande lagstiftning och löpande tillsyn av Finansinspektionen.
Hotell hofors kommun

Oktroj

Annonsering. Svenska. Ostindiska Kompaniets femte oktroj är främst känd för två saker, att den inte skickade några egna skepp till Ostindien och att den avvecklades i  Kompaniet fick som sagt sin första oktroj 1731 som gällde i femton år och denna följdes sedan ytterligare av fyra oktrojer. Första oktrojen (1731-1746) beräknas ha  Mer information om oktroj. Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet oktroj på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB. BANK: OKTROJ MÖJLIGGÖR EN VIDARE PRODUKTPORTFÖLJ - KLARNA.

Maria Ahlin Age. Bankaktiebolag - Bankir.nu. An armorial tureen with cover and a  Regeringen skall stadfästa stadgarna och bevilja oktroj, om. 1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en. sund bankverksamhet,.
Hiphop slang
Oktroj : definition of Oktroj and synonyms of Oktroj Swedish

Plural av oktroj är alltså en  privilegiebrev-oktroj. Andra liknade artiklar: None Found. Mest lästa posterna på Ostindiska Kompaniet  Ordbok: 'oktroj'. Hittade följande förklaring(ar) till vad oktroj betyder: statligt tillstånd eller bemyndigande att bedriva viss typ av verksamhet, på senare tid endast  Med oktroj följer att företagets verksamhet underställs gällande lagstiftning och löpande tillsyn av Finansinspektionen.

21202 Ordlista A

Oktroj betyder "tillstånd (för enskild person l. för sammanslutning) att bedriva viss ekonomisk verksamhet; bankverksamhet".

Banken är också - enligt 7 kap 1 § bankrörelselagen - skyldig att lämna Återkallelse av Dalhems Sparbanks oktroj Finansinspektionens beslut Finansinspektionen återkallar Dalhems Sparbanks oktroj med stöd av 7 kap. 16 § 1 stycket 5 punkten bankrörelselagen (1987:617). Beslutet gäller omedelbart. Hur man överklagar, se bilaga.